dinsdag 1 maart 2011

'Marleen Barth (PvdA) is wolvin in schaapskleren' - RTL Z

'Marleen Barth (PvdA) is wolvin in schaapskleren' - RTL Z

'Marleen Barth (PvdA) is wolvin in schaapskleren'

De standpunten van Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer lijken sympathiek, maar er is ook een andere kant.

Lees de column van prof. Arnold Heertje: Werkelijke opvattingen geven afschuwelijk beeld

Column prof. Arnold Heertje


Aansprekende thema's
Marleen Barth is de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. In die hoedanigheid draagt zij aansprekende thema’s uit zoals eerlijk delen, niet bezuinigen op onderwijs en zorg, opkomen voor gehandicapte jongeren en zorg dragen voor de toekomst van Nederland. Als je dit zo hoort is de neiging op haar te stemmen moeilijk te onderdrukken.

Over andere pet zwijgt zij
Marleen Barth heeft echter nog een andere pet op, die van haar werkelijke opvattingen en handelen een heel ander – en zelfs afschuwelijk – beeld geeft. Zij zwijgt daarover in alle talen, zodat openheid van zaken is geboden.

Kwalijk dehumaniseernd en bureaucratisch gedrag
Marleen Barth is ook voorzitter van de overkoepelende organisatie van werkgevers in de geestelijke gezondheidszorg. In die hoedanigheid staat zij aan de wieg van een van de kwalijkste uitwerkingen van dehumaniserend en bureaucratisch gedrag van het optreden van de overheid in de zorg.

Fraude
Niet alleen steunt zij van harte het DBC-systeem in de zorg dat kostenverhogend werkt, op grote schaal fraude uitlokt en kostbare tijd van de professionals op de werkvloer onttrekt aan hun eigenlijke werk, mensen beter maken.

Dat is nog niet alles
Het gaat verder. Op haar eigen terrein van de geestelijke gezondheidszorg staat zij toe dat psychiatrische patiënten verplicht zijn toe te laten dat de hun behandelende geneesheer of vrouw op facturen die naar de zorgverzekeraars gaan het karakter van hun psychische aandoening vermeldt.

Beroepsgeheim
Behalve deze schending van de privacy, eist Marleen Barth van de betrokken psychiaters en psychotherapeuten dat zij hun beroepsgeheim schenden door deze vertrouwelijke informatie te verstrekken.

Intimidatie
Zij staat ook toe dat de Nederlandse Zorg Autoriteit psychiaters die hun beroepsgeheim niet willen prijsgeven vervolgt met intimiderende brieven, dwangbevelen en absurde boetes alsof het om criminelen gaat.

Mijn stem heeft ze niet
Hoewel de rechter al heeft uitgemaakt dat deze hele werkwijze dehumaan en daarom onrechtmatig is, stuurt Marleen Barth in haar rol van bazin van de geestelijke gezondheidszorg brieven aan de minister en de NZA met de boodschap onverkort vast te houden aan het schenden van de privacy en het ter zijde stellen van het beroepsgeheim zodat bureaucratische processen onbelemmerd hun beslag kunnen krijgen. Ik stem dus niet op deze wolvin in schaapskleren.

Arnold Heertje


Lees ook de succesvolle boeken van Heertje, hier te koop in goedkope paperback-versies:
Echte Economie
Economie in een NotendopReageren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten